Årslev Symfoniorkester

008

– et midtfynsk amatørsymfoniorkester

Om orkestret
Orkestret blev oprettet i 1981 og har virket uden afbrydelse siden under samme dirigent. Orkestret består p. t. af 9 musikere, hvoraf hovedparten er strygere.

Et symfoniorkester er et orkester, hvor stryge-, blæse- og slagtøjsinstrumenter spiller sammen. Orkestrets repertoire har sit udgangspunkt i den klassiske orkestermusik, men vi har i årenes løb spillet musik i næsten alle genrer – ”fra Bach til Beatles”. Musikken vælges til enhver tid efter orkestrets formåen.

Orkestret ledes i det daglige af en bestyrelse, som består af tre af orkestrets medlemmer samt dirigenten. Økonomisk virker orkestret under musikaftenskolen. Ud over betalingen til aftenskolen betales et mindre årligt kontingent til amatørorkestersammenslutningen DAOS.

Nu
Siden efteråret 2012 har orkestret arbejdet sammen med Hindsholm Musikforenings Orkester i et  fælles-orkester. Dette orkester udgør et næsten fuldt besat symfoniorkester, som er i stand til at løfte større og mere interessante opgaver. I den kommende sæson arbejder fællesorkestret frem mod en nytårskoncert i januar 2019 samt to forårskoncerter – med samme program – i maj 2019. Orkestret øver onsdage i musiklokalet på Broskolen, afd. Bøgehøj i Årslev. Den første øveaften i den nye sæson er onsdag den 19. september 2018. Prøverne begynder kl. 19.15 og slutter kl. 21.50. Der skal øves musik af Beethoven, Joh. Strauss d.y., Mascagne, L. Anderson, The Beatles m. fl.  Ud over de nævnte koncerter medvirker orkestret ved en koncert på Bramstrup gods i maj 2019; desuden kan der komme mindre tiltag i sæsonens løb.

Sådan kommer du med
Du kommer med i orkestret efter en samtale med dirigenten. Placeringen i orkestret er afhængig af ens ønsker og det, man kan på sit instrument, men det er naturligvis en forudsætning, at man er interesseret i klassisk symfonisk musik. Den første halve sæson deltager man gratis i orkestret. Elever i Faaborg-Midtfyn Musikskole, som spiller et orkesterinstrument – og som ønsker at være med i orkestret – deltager gratis. Der er p. t. plads til flere musikere på alle strygeinstrumenter i orkestret.

Henning Kjær
Dirigent

Tlf.: 6599 1445
Mail: henkj@mail.dk