Årslev Symfoniorkester

008

– et midtfynsk amatørsymfoniorkester

Om orkestret
Orkestret blev oprettet i 1981 og har virket uden afbrydelse siden under samme dirigent. Orkestret er på omkring 10 medlemmer, hvoraf hovedparten er strygere, men vi er åbne for alle symfoniorkesterinstrumenter.

Et symfoniorkester er et orkester, hvor stryge-, blæse- og slagtøjsinstrumenter spiller sammen. Orkestrets repertoire har sit udgangspunkt i den klassiske orkestermusik, men vi har i årenes løb spillet musik i næsten alle genrer – ”fra Bach til Beatles”. Musikken vælges til enhver tid efter orkestrets formåen.

Orkestret ledes i det daglige af en bestyrelse, som består af tre af orkestrets medlemmer samt dirigenten. Økonomisk virker orkestret under musikaftenskolen. Ud over betalingen til aftenskolen betales et mindre årligt kontingent til amatørorkestersammenslutningen DAOS.

Nu.
Siden efteråret 2012 har orkestret arbejdet sammen med Hindsholm Musikforenings Orkester i et  fælles-orkester. Dette samarbejde er ophørt med udgangen af sæson 2018/19 i forbindelse med dirigentskifte i Hindsholmorkestret. Årslev Symfoniorkester vil fremover virke som et eftermiddagsorkester, som øver på Broskolen i Årslev om mandagen. Den første øvedag i den kommende sæson bliver mandag den 2. september 2019; vi øver fra kl. 16.00 til kl. 17.40.

Sådan kommer du med.
Som ny deltager kommer man med i orkestret efter en samtale med dirigenten. Placeringen i orkestret er afhængig af ens ønsker og af det, man kan på sit instrument;  en forudsætning er naturligvis, at man er interesseret i klassisk symfonisk musik. De første 4 øvegange, man er med, er prøvetid i orkestret. Viderekomne elever i Faaborg-Midtfyn Musikskole, som spiller et orkesterinstrument – og som ønsker at være med i orkestret – deltager gratis.

Henning Kjær
Dirigent

Tlf.: 6599 1445
Mail: henkj@mail.dk