Ryslinge Sangkor

Ryslinge Sangkor er et blandet kor med ca. 45 glade sangere. Der er ikke optagelsesprøve, og der kræves ikke nodekendskab. Vi er et af landets ældste kor med over 120 år på bagen.

Koret ledes af dirigent Jesper Buhl og pianist Lisbeth Sylvest akkompagnerer koret. Korets overordnede ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer.

Vi er tilknyttet Midtfyns Musikaftenskole.

Vort repertoire er alsidigt, og vi synger både ældre og nyere musik, ligesom koret med jævne mellemrum har sunget større værker. Vi synger oftest 3-stemmigt med 2 damestemmer (sopran og alt) og 1 herrestemme.

Vi øver en gang om ugen i perioden september til maj. Korets øvelokale er musiklokalet på Tre Ege skolen i Ryslinge og vi øver tirsdag kl. 19.0-22.00.

Vi har årligt flere koncerter, f.eks. julekoncerter og forårskoncerter og har ved lejlighed samarbejde med andre kor og orkestre. Når vi holder koncert, optræder vi i ensartet beklædning – kortøj.

Ud over sangen lægger vi vægt på det sociale samvær. Vi har i løbet af en øveaften en kaffepause, hvor snakken går lystigt. Vi  har en årlig korfest og dertil kommer tilbud om forskellige arrangementer.

For at få størst udbytte og det bedste resultat af anstrengelserne er det vigtigt, at kormedlemmerne møder regelmæssigt op til korprøverne, og at alle deltager i koncerterne.

Nye medlemmer er altid velkomne i Ryslinge Sangkor.

Det koster pt. 500 kr. halvårligt at deltage i Ryslinge Sangkor. Yderligere oplysninger kan findes på korets hjemmeside www.ryslinge-sangkor.dk eller ved henvendelse til:

Jane Dahl Sørensen
Formand
Mobil: 2938 1799
Mail: formand@ryslinge-sangkor.dk
Jesper Buhl
Dirigent
Mobil: 4040 3693
Mail: jesperbuhl32@gmail.com

Korets hjemmeside: www.ryslinge-sangkor.dk.